• pl
  • en
  • de

Kancelaria stosuje trzy systemy rozliczeń z klientami:

  • system ryczałtowy - stała miesięczna stawka za obsługę prawną, ustalana indywidualnie wspólnie z Klientem, uzależniona od miejsca świadczenia usług, ich ilości, zakresu oraz języka, w jakim są świadczone,
  • system rozliczeń godzinowych - wynagrodzenie ustalane jest w zależności od ilości godzin poświęconych sprawie, przy określonej stawce godzinowej,
  • system mieszany (ryczałtowy z premią za sukces) - wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie indywidualnej sprawy, połączone z uzgodnioną wcześniej z Klientem premią za pomyślne zakończenie sprawy.