• pl
  • en
  • de

Ochrona prywatności

Kancelaria Radców Prawnych Kraszewska, Tomaszewska nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszej witryny, za wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies" (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Witrynie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez serwis w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.