• pl
 • en
 • de

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w następującym zakresie:

 • Bieżące konsultacje prawne
 • Kompleksowa windykacja należności,
 • Przygotowanie projektów i opiniowanie umów, statutów oraz innych dokumentów,
 • Udział w negocjacjach z kontrahentami, prowadzenie mediacji,
 • Występowanie jako pełnomocnik w postępowaniach przed wszystkimi sądami,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych przed organami podatkowymi, tj. urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, sądami administracyjnymi.

Zakres usług prawnych obejmuje w szczególności:

Prawo gospodarcze:

 • Bieżącą obsługę prawną dotyczącą działalności prowadzonej przez przedsiębiorców,
 • Rejestrację spółek prawa handlowego i innych podmiotów,
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego oraz naprawczego,
 • Łączenie i przekształcanie spółek handlowych,
 • Pomoc prawną w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
 • Zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, sporządzanie pozwów i innych pism procesowych,
 • Ocenę dokumentacji przetargowej, prowadzenie postępowań związanych z zastosowaniem środków prawnych w ramach zamówień publicznych (odwołanie, skarga),
 • Sporządzanie opinii prawych.

Prawo pracy:

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Zastępstwo procesowe przed sądem pracy.