• pl
  • en
  • de

Informacje ogólne

Właścicielem niniejszej strony jest Kancelaria Radców Prawnych Kraszewska, Tomaszewska. Celem niniejszego serwisu jest przedstawianie ogólnych informacji na temat prowadzonej działalności.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych witryny Kancelari Radców Prawnych Kraszewska, Tomaszewska, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na niniejszej stronie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Kancelari Radców Prawnych Kraszewska, Tomaszewska. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

Odpowiedzialność

Kancelaria Radców Prawnych Kraszewska, Tomaszewska nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na niniejszej stronie. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem witryny i jej treści w całości ponosi użytkownik.